توانمنــدی های تولیـــد

Production Capabilities

این مجموعه هم اکنون با در اختیار داشتن حدود ۷ هزار متر مربع سالن تولید، ۱۵ دستگاه آسیاب، تجهیزات مدرن ساخت مرکب و دپوی مواد اولیه آمادگی تولید ماهیانه ۱۵۰ تن مرکب و افزودنی های چاپ با کیفیت را بنا به نیاز مشتریان داراست. استفاده از تجهیزات مدرن و نیروی انسانی کارآزموده تولید، راه مارا در رسیدن به این هدف هموار ساخته است. 

گروه تامین و لجستیک ما با وجود مشکلات فراوان همواره سعی دارد تا بهترین مواد اولیه را از شرکای اروپایی و آسیایی خود تامین نماید، به گونه ای که هم اکنون در این زمینه در رده شرکت های طراز اول این حوزه در کشور قرار گرفته ایم.