راه های ارتباطی با شرکت مرکب فرکوش :

تهران، شهرک صنعتی شمس آباد
بلوار زکریای رازی، بهـار هفت، پلاک ۱۰

۵۶۹۰۱۷۶۹ | ۵۶۹۰۱۳۴۲ | ۵۶۹۰۱۳۵۹ ۰۲۱
دفتر تهران:  ۷۷۰۰۰۹۳۶ ۰۲۱

مدیر فروش: ۶۴ ۸۵ ۳۰۰ ۰۹۰۱

۵۶۹۰۱۷۵۶ ۰۲۱

info@farkoush-inks.com
Contact form
برای ما پیام بگذارید